Analiza bytomskiego rynku lokali mieszkaniowych

Analiza na podstawie transakcji z lat 2014-2018 Spośród wszystkich transakcji lokalami mieszkalnymi w Bytomiu, największa część dotyczy Śródmieścia – to tu zawieranych jest aż 40% transakcji. Pozostała część rynku obejmuje głównie dzielnice Miechowice (16%) i Szombierki (14%) oraz Stroszek (10%) i Rozbark (10%), mniejszy udział dotyczy Osiedla Gen. Ziętka (7%). …