Analiza bytomskiego rynku lokali mieszkaniowych

Analiza na podstawie transakcji z lat 2014-2018

Spośród wszystkich transakcji lokalami mieszkalnymi w Bytomiu, największa część dotyczy Śródmieścia – to tu zawieranych jest aż 40% transakcji.

Pozostała część rynku obejmuje głównie dzielnice Miechowice (16%) i Szombierki (14%) oraz Stroszek (10%) i Rozbark (10%), mniejszy udział dotyczy Osiedla Gen. Ziętka (7%). W Karbiu oraz Łagiewnikach rozmiar rynku lokali mieszkalnych jest bardzo mały – stanowią one poniżej 2% i niecały 1% ogółu transakcji.

W dzielnicach z dominującą zabudową jednorodzinną – Suchej Górze, Stolarzowicach i Górnikach zawierane są tylko pojedyncze transakcje lokalami mieszkalnymi, podobnie jak w wyludniającej się dzielnicy Bobrek.

 

Continue reading„Analiza bytomskiego rynku lokali mieszkaniowych”